Оновлено
2010-05-24
22:35

Мельничук Степан Васильович

Посада: завідувач кафедри, ректор університету
Вчений ступінь: доктор фізико-математичних наук
Вчене звання: професор

Тематика наукових досліджень:

Локалізовані стани в електронних і коливних спектрах легованих напівпровідників, напівмагнітні напівпровідники, короткоперіодичні напівпровідникові надгратки.

Додаткова інформація:

Завідувач кафедри КСМ професор Мельничук Степан Васильович є випускником кафедри теоретичної фізики фізичного факультету ЧНУ. Автор і співавтор понад 160 статей, монографії, підручника та кількох навчальних посібників для студентів ВНЗ, двох підручників для учнів середньої школи. Нагороджений знаком „Відмінник освіти України”. Науковий керівник 10 кандидатських і однієї докторської дисертації. Коло його наукових інтересів охоплює питання математичного моделювання фізичних характеристик напівпровідникових матеріалів і структур, які використовуються для елементів та пристроїв обчислювальної і електронної, в тому числі інфрачервоної, техніки, що відображено у монографії виданій зі співавторами у 2000 році видавництвом „ІванФедоров” м.Київ ”Телурид кадмію: домішково-дефектні стани та детекторні властивості”.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterїїБОl’@шa?chnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.